Privacy & Disclaimer

Introductie


Deze website wordt in werking gesteld door Bunzl Nederland („wij“, „ons“ of „onze“). Uw gebruik van deze site is onderworpen aan onze gebruikersvoorschriften, die u  dient te accepteren bij het gebruik van deze site. Deze gebruikersvoorschriften kunnen door ons ieder moment worden bijgewerkt en of worden aangepast. De laatste versie is altijd beschikbaar op de site.


Auteursrecht en (beeld)merken

Alle auteursrecht en andere rechten (inclusief, zonder beperking, intellectuele-eigendomsrechten) op de site en het materiaal op de site  zijn ons eigendom of zijn geplaatst met de toestemming van de eigenaar.  
Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bunzl. Het merk Bunzl en de andere merken, namen en logo’s die tot de Bunzl groep behoren mogen ook op geen enkele wijze gebruikt worden zonder toestemming.

Informatie op de site en toegankelijkheid

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. 
De op deze website aangeboden informatie wordt door de gebruiker geheel voor eigen risico geïnterpreteerd en gebruikt.  Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.
In verband met de mogelijke instabiele factor van het internet in het algemeen kunnen storingen, onderbrekingen en vertragingen voorkomen waar wij geen verantwoordelijkheid voor dragen. Eventuele schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Bunzl komen.

Links naar andere sites

De links op deze website die niet behoren tot de Bunzl groep, worden geopend in een apart venster wanneer u deze aanklikt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Het bezoek van deze links geschiedt geheel op uw eigen risico en voor de inhoud van deze sites verwijzen we naar de gebruikersvoorwaarden van de bewuste site.

Nieuwsbrief


Bunzl verstuurt regelmatig een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Wij kunnen echter niet altijd voorkomen dat hier onjuistheden in voorkomen. Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Aanbiedingen in de nieuwsbrief en op de website gelden zolang de voorraad strekt en alleen gedurende de vermelde actieperiode.

Privacy statement


Wanneer u een bestelling plaatst, u aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief of anderszins gebruik maakt van de diensten van Bunzl, worden uw gegevens vastgelegd in een bestand. De gegevens die wij van uw bedrijf en onze contactpersoon bij uw bedrijf verkrijgen door gebruik van onze internetsite of onze nieuwsbrief, behandelen wij strikt vertrouwelijk.

Cookiegebruik t.b.v. Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.